regulamin sklepu

Regulamin zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.nieladnie.pl w tym warunki składania zamówień on-line. Zakup produktów w sklepie lub aktywność w jakiejkolwiek jego części oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Sprzedawca:

NIEŁADNIE Kamila Szcześniak
Sarmacka 1/134, 02-972 Warszawa
NIP: 784 238 36 72
REGON: 389429227
tel: +48 530 320 118
e-mail: sklep@nieladnie.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIELADNIE.PL

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Sprzedawca - podmiotem zarządzającym i prowadzącym Sklep jest firma Nieładnie Kamila Szcześniak, posługująca się numerem NIP: 784 238 36 72, REGON: 389429227, dane kontaktowe: tel: +48 733 075 341,
  e-mail: sklep@nieladnie.p
 2. Sklep nieldnie.pl - sklep internetowy znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod adresem internetowym www.nieladnie.pl należący do firmy Nieładnie Kamila Szcześniak.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie nieldnie.pl rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z oferty Sklepu nieldnie.pl,
 5. Zamówienie - zatwierdzenie formularza zamówienia dostępnego w Sklepie, poprzez kliknięcie w procesie zakupowym przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 PRODUKTY

 1. Wszystkie wzory dostępne na stronie Sklepu internetowego nieladnie.pl są własnością firmy Nieładnie Kamila Szcześniak, podlegają ochronie prawa autorskiego, zabronione jest ich powielanie lub kopiowanie.
 2. Każdy produkt dostępny w Sklepie nieladnie.pl jest produktem nowym, został zobrazowany za pomocą zdjęć i posiada szczegółowy opis dotyczący sposobu produkcji, wymiarów oraz materiałów z jakich został wykonany. Kupujący, dokonując zakupu, ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu.
 3. Dokumentacja fotograficzna produktu oraz jego wizualizacje są integralną częścią opisu informacyjnego. Różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z ustawień urządzenia na którym jest wyświetlany (np. kolor, faktura powierzchni, etc.) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
 4. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich dostępnych informacji opisowych, oraz informacji zawartych na dokumentacji fotograficznej produktu i jego składowych.
 5. W asortymencie Sklepu nieladnie.pl znajdują się produkty będące efektem pracy twórczej Sprzedającego: plakaty, koszulki, torby, plecaki. Asortyment Sklepu może się zmieniać.

§ 3 ZAMÓWIENIA

 1. Firma Nieładnie Kamila Szcześniak prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie poprzez Sklep internetowy nieladnie.pl i nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty Kupującego na konto firmy Nieładnie Kamila Szcześniak w dniu roboczym od 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Kupujący jest zobligowany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Poza rodzajem i liczbą produktów, wyborem formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać:
  - imię i nazwisko Kupującego
  - numer telefonu
  - adres poczty elektronicznej e-mail
  - adres do wysyłki
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 6. W umowie sprzedaży wiążące są informacje zawarte na podstronie kupowanego produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, cechy towaru, jego cechy, termin realizacji i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się w Sklepie nieldnie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
 8. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania.

§ 4 ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego (z powodu braku dostępności towaru), Nieładnie Kamila Szcześniak zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego, oraz zwróci pieniądze za zakup. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
 2. Kupujący może anulować lub zmodyfikować zamówienie do momentu otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wysyłce towaru. Anulowanie zakupu lub modyfikacja zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej - tj. w formie wiadomości e-mail wysłanej pocztą elektroniczną na adres sklep@nieladnie.pl
 3. Zamówienia wykonane na specjalne życzenie Kupującego, zawierające produkty niestandardowe i wykraczające poza podstawowy asortyment Sklepu nie mogą być zmieniane lub wycofywane.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną kwotę Zamówienia, która jest sumą cen brutto zamawianych produktów oraz koszt ich dostawy, obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki.
 3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  a) płatności Shoper
  b) płatności kartą:
  - Visa
  - Visa Electron
  - MasterCard
  - MasterCard Electronic
  - Maestro
 4. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na terenie Polski wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich takich jak InPost i DHL. O sposobie wysyłki decyduje Kupujący.
 2. Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskiej kurierskich takich jak UPS, DHL, DPD, GLS, FedEx lub Poczty Polskiej. O sposobie wysyłki (kurier lub Poczta Polska) decyduje Kupujący, natomiast wyboru firmy przewoźnika w przypadku dostawy kurierskiej dokonuje Sprzedający na podstawie porównania aktualnych ofert dla danej przesyłki.
 3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski i Unii Europejskiej, a koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Informacja o kosztach wysyłki podawana jest w trakcie składania zamówienia. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący.
 4. Koszty dostawy znajdują się w zakładce Dostawa.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od wybranej formy dostawy i średnio wynosi 2 dni robocze od momentu nadania dla przesyłek na terenie Polski. Czas dostarczenia przesyłki dla przesyłek zagranicznych jest ustalany indywidualnie.
 7. Zamówienia są dostarczane jedynie w dni robocze, a kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8. Sprzedawca zaleca Kupującemu sprawdzenie stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności gdy przesyłka nosi znamiona jest uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zamawianego Produktu powstałych w trakcie dostawy należy sporządzić protokół szkody.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny ponosząc jedynie koszty dostawy i odesłania zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarcza Sprzedawca, i jest on dostępny do pobrania na stronie Sklepu. Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy wysłać oświadczenie na Adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Okres terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, czyli od momentu dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu kwotę Zamówienia, pomniejszoną o koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zawierającej wszystkie zwracane produkty.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwracane produkty nie mogą nosić znamion użytkowania innych niż te, które są konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest produkt wykonany na specjalne życzenie Kupującego i nie znajduje się w standardowej ofercie Sklepu.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
 4. Reklamacji Produktu Kupujący dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego, jego adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji oraz jej dokumentację zdjęciową.
 5. Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, po upływie roku od wydania rzeczy w przypadku Produktów tekstylnych jak koszulka, torba, plecak, bluza czy inne elementy klasyfikowane jako odzież i galanteria, oraz po upływie 3 lat w przypadku reprodukcji prac na papierze (plakaty, druki, pocztówki etc) oraz wszelkich innych produktów umieszczonych w Sklepie.
 6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres wskazany przez Sprzedawcę. Czas obowiązywania rękojmi to 2 lata od wydania towaru.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może:
  a) żądać wymiany Produktu na nowy, wolny od wad
  b) żądać usunięcia wady
  c) zażądać o obniżenia ceny produktu
  d) odstąpić od umowy i żądać zwrotu kosztów Zamówienia w tym również kosztów dostawy i odesłania produktu.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna, lub wpisuje się w standardowe cechy technologii zastosowanych przy produkcji Produktu jak: faktura druku, struktura materiału tekstylnego, powierzchnia papieru etc.

§ 9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Sklepu tj. treści, nazw, obrazów, grafik, informacji przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów.
 2. Korzystanie i dokonanie zakupu w Sklepie nie skutkuje nabyciem przez Kupująceg jakiejkolwiek części lub całości wyżej wymienionych praw własności intelektualnej.
 3. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie praw własności intelektualnej do Sklepu i produktów w nim umieszczonych.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych Sklep zachowuje wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000, z dnia 10 maja 2018 roku, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
 6. organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 7. innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep obejmuje w szczególności:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
 9. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 10. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 11. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
 12. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 13. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 14. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 11 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Poniższa polityka plików “cookies” dotyczy Sklepu nieladnie.pl.
 2. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  - możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  - dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  - do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Kupującego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 


kontakt   •   o mnie   •   dostawa i metody płatności   •   zwroty i reklamacje   •   regulamin sklepu   •   polityka prywatności


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.